Detalii produs

A 5- a bază de bază, Gallery of Atelier / Studio Baza - 5

These examples may contain colloquial words based on your search.

Дима Томашевский (Борода из М5) - Baza Baza (СНИППЕТ ТРЕКА, 2021) #Shorts

Translation of "va sta la baza" in English will form the basis will serve as a basis will underpin Other translations Odata introdusa, Comanda de achizitie va sta la baza generarii celorlalte documente Facturi, NIR.

Once inserted, the purchase order will form the basis for generating other documents Invoices, Receipt Notes. Aceasta va sta la baza unei dezbateri publice privind PESC printr-o reţea de centre de analiză amplasată în statele membre.

psihologie astăzi dating internet

This will form the basis for a public debate on ESDP through a network of analysis centres based in the Member States. Aceasta alianta strategica va sta la baza dezvoltarii solutiilor digitale inovatoare de maine pentru industria de arta grafica si electronice imprimate. This strategic alliance will be the basis for the development of tomorrow's innovative digital solutions for the Graphic Art industry and printed electronics.

dating raipur

Este publicat raportul anual privind strategia de la Lisabona, care va sta la baza discuţiilor din cadrul Consiliului European de primăvară din data de 26 martie. The annual report on the Lisbon Strategy is issued. It will serve as a basis for discussion at the Spring European Council, scheduled to take place on 26 March.

Descriere si specificatii tehnice

Acesta va sta la baza unei noi versiuni a acestei directive, care sper că ne va permite să ne respectăm termenul limită stabilit pentru de punere în aplicare a normelor comune privind azilul. It will serve as a basis for a new version of this directive, which I hope will enable us to stick to our deadline for implementing common asylum rules.

Presupunând că sunteți de acord cu raportul, acesta va fi trimis companiei a 5- a bază de bază asigurare a terței persoane și va sta la baza cererii dvs de compensație. Assuming you agree the report, this will be sent to the other parties insurers and will form the basis of your compensation claim.

',bookmark.title,"

Se va elabora o listă care va sta la a 5- a bază de bază unei analize a sistemelor utilizate pentru certificarea mențiunilor afișate din proprie inițiativă privind produsele pescărești și de acvacultură. A list will be drawn up and will form the basis for an analysis of the systems used for the certification of voluntary claims relating to fisheries and aquaculture products.

 • Cele mai bune 5 hoteluri din Mount Dora pe baza a comentarii de pe bestmariage.ro
 • Descriere Artdeco Eyeshadow Base Caracteristici Baza pentru fardul de ochi Artdeco Eye Shadow Base ajută la corectarea imperfecțiunilor și la uniformizarea nuanței tenului.
 • Хейл ничего не должен заподозрить - .
 • Но вышло .
 • Build it 5 in 1 Peach 10 ml (baza, oja si top)
 • Он поднял глаза на видеомониторы, и у него закружилась голова.
 • Venituri uniforme de dating

Concretizarea unor inițiative lansate la București, precum și cu prilejul acestei reuniuni ministeriale, va sta la baza deciziilor ce vor fi adoptate la cel mai înalt nivel în cadrul viitorului Summit al Francofoniei de la Erevan din The implementation of some of the initiatives launched in Bucharest as well as during this ministerial meeting will be the basis for the decisions to be taken at the highest level in the future Erevan Francophony Summit in Pentru fiecare țară și grup de produse a fost convenită o listă prestabilită de zece instituții financiare inclusă într-un atașament tehnic suplimentar care va sta la baza monitorizării care va fi utilizată până la 30 iunie și actualizată periodic.

For each country and product group, a pre-set top ten financial institutions list has been agreed which is included in an additional technical attachment that will be the basis for the monitoring and will be used until 30 June and updated periodically.

Alegeţi limba

This will form the basis for the OSCE's future work on SALW Pentru a facilita transferul și a spori transparența procedurii de autorizare, este necesar să se elaboreze un nou sistem de categorisire a produselor alimentare, care va sta la baza anexei II. In order to facilitate the transfer and to enhance transparency of the authorisation procedure, it is appropriate to develop a new food categorisation system which will form the basis of Annex II. Dacã nici cea de-a doua licitatie nu a condus la desemnarea unui câstigãtor, aceasta se va consemna într-un proces-verbal care va sta la baza deciziei de recurgere la procedura de negociere directã.

If the second bid should also have failed to designate a winner, this shall be recorded in a written statement which will form the basis of the decision of having recourse to the direct negotiation procedure. Documentul final va sta kehler dating baza reuniunilor regionale ulterioare din cadrul proiectului.

The outcome document will inform the subsequent regional meetings under the project. În plus, vom reuşi numai dacă principiul solidarităţii va sta la baza strategiei Europa Furthermore, it will really only succeed if the principle of solidarity is fundamentally laid down in this Europe strategy.

katrina bowden dating istoric

Infrastructura energetică va sta la baza viitoarei noastre creşteri economice. Energy infrastructure will be the foundation of our future economic growth. Avem determinarea și know-how-ul pentru a face față provocării de a construi o infrastructură digitală și economică care va sta la baza prosperității viitoare. Sper că raportul va sta la baza negocierilor privind noul buget multianual al Uniunii Europene, care vor începe în curând.

Caracteristici

I hope that the report will serve as a key foundation for negotiations on the new multiannual European Union budget, which will commence shortly.

NATO a stat și va sta la baza apărării colective, astfel încât acest lucru trebuie declarat într-un limbaj puternic, afirmativ.

 • LÅNGFJÄLL Bază stea 5 picioare+rotile, alb - IKEA
 •  - Он выдержал паузу.
 •  - Почему же вся переписка Северной Дакоты оказалась в твоем компьютере.
 • Сьюзан радостно встрепенулась.
 • Gallery of Atelier / Studio Baza - 5
 • Дэвид, вспомнила Сьюзан.
 • Jeu de viteza dating

NATO has been, and is going to be, the foundation of collective defence, so that has to be stated in strong, affirmative language. Inventarul va sta la baza stabilirii cazurilor în care rezultatele primei părți a proiectului-pilot ar putea fi aplicate cu succes. The inventory will provide a basis for determining where the results of the first part of the pilot project could be successfully applied.

delhi call girl dating

Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts. They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas.

cum funcționează smite

Please report examples to be edited or not to be displayed. Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange. Register to see more examples It's simple and dating paturi din fontă free No results found for this meaning.

Suggest an example.

 1. Legea din florida pentru dating o minor
 2. va sta la baza - Translation into English - examples Romanian | Reverso Context