Call me if - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Dacă vedeți asta ne întâlnim

Translation of "so if you see" in Romanian

Ar putea fi o șmecherie în echipă, așa că dacă vezi că ceva nu e în regulă folosește stația radio. So if you see something strange or inexplicable on those recordings, please call me. Așa că dacă vezi ceva ciudat sau inexplicabil în acea înregistrare, sună-mă te rog.

dacă vedeți asta ne întâlnim dating apps holland

So if you see a red handprint on her face, it was probably Nolan. Deci, dacă vedeți o amprenta roșu pe fata ei, a fost, probabil, Nolan. So if you see the Simpsons walking down your street, lock your doors and hide Deci, dacă vedeți Simpsons de mers pe jos pe strada ta, bloca ușile și ascunde So if you see one, you should definitely say something.

dacă vedeți asta ne întâlnim dating de viteză portland

Așa că dacă vezi vreuna, cu siguranță ar trebui să spui ceva. I'm in charge of keeping the neighborhood safe, so if you see any suspicious things, you get a hold of me immediately. Sunt responsabilă cu liniștea cartierului, așa că, dacă vezi ceva suspicios, mă chemi imediat.

 Мы опоздали, сэр.

He's been gone two days, so if you see a dog like this Lipsește de două zile, așa că dacă dacă vedeți asta ne întâlnim un câine ca asta I've been forgetting things, too, so if you see me and I forgot everything since last time, that's probably why.

Am început să uit lucruri deja, așa că dacă ne întâlnim și eu am uitat de această întâlnire, ăsta este motivul. Okay, so if you see anything blinking red, go ahead and pull it over.

Deci, dacă vezi ceva roșu intermitent, acționează și trage-l pe dreapta. Trip I don't want to make a show of our conversation on the 'comment section' so if you see necessary just contact my email for reply.

Traducere "Call me if" în română

Trip Nu vreau să fac un spectacol de conversație noastre pe comentariu secțiunea' așa că, dacă vedeți este necesar doar să contactați meu de e-mail pentru răspuns. And, you know, sometimes I like to exercise, so if you see me running, doesn't mean I committed a crime. Și, știi, uneori îmi place să-și exercite, așa că, dacă mă vezi de rulare, nu înseamnă că am comis o crimă.

Call me if you feel the same way. Sună-mă dacă simți la fel ca mine. Call me if you develop any more needs. Sună-mă dacă mai ai și alte nevoi.

Am o limită de de dolari, dacă vedeți că mă ating de card, aruncați-mi bere rece în poală. Okay, so if you see or spot anything strange or weird, Dacă vezi sau observi ceva ciudat.

  • Call me if - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • so if you see - Translation into Romanian - examples English | Reverso Context
  • Сначала он предназначался для использования в ходе избирательных кампаний как способ создания в режиме реального времени моделей данной «политической среды».
  • Dating o face dor de tine
  •  А вдруг Танкадо умнее .
  • Stiluri de dating stil

So if you see someone doing something incredible, don't be scared. Deci dacă vezi pe careva făcând ceva incredibil, nu te-nspăimânta. So if you see his guys, do what comes naturally. Așa că, dacă-i vezi băieții, fă ceea ce știi tu mai bine. So if you see something, just push that. Așa că, dacă vezi ceva, doar apasă pe ăsta.

dacă vedeți asta ne întâlnim femeie care caută un bărbat care să flirteze

So if you see me dreaming