Dating împerechere și manipulare, Configurarea și ascultarea dispozitivelor Bluetooth pe iPhone

Selectaţi Setări utilizator dispozitiv Device user settings. Selectaţi Setări Bluetooth Bluetooth settings.

dating împerechere și manipulare

Asiguraţi-vă că este selectată opţiunea Activare Enable. Dacă este selectată opţiunea Dezactivare Disableselectaţi Activare Enable. Pentru a verifica dacă funcţia Bluetooth este activată, consultaţi manualul cu instrucţiuni al dispozitivului.

Neuroștiință în parenting

Verificarea 5 Imprimanta este conectată la alt dispozitiv prin Bluetooth? La imprimantă puteţi să conectaţi numai un singur dispozitiv prin Bluetooth la un moment dat. Verificarea 6 Este operarea imprimantei în curs?

dating împerechere și manipulare

Verificarea 7 Asiguraţi-vă că nu revocaţi împerecherea de la imprimantă. Împerecherea se revocă dacă ştergeţi un dispozitiv împerecheat sau dacă modificaţi codul PIN de pe ecranul de setare Bluetooth al imprimantei.

dating împerechere și manipulare

Verificarea 8 Asiguraţi-vă că este activată setarea de pornire automată a imprimantei. Dacă setarea este dezactivată, nu puteţi să utilizaţi funcţia Bluetooth a imprimantei. Activaţi setarea de pornire automată a imprimantei.

dating împerechere și manipulare

Verificarea 10 Aveţi grijă să nu modificaţi numele de dispozitiv Bluetooth de pe imprimantă. Dacă numele imprimantei este afişat în listă cu numele anterior, selectaţi-l în locul numelui curent. În acest caz, selectaţi numele dispozitivului a cărui parte iniţială corespunde cu numele curent.

dating împerechere și manipulare