(Documente Slavo-Române) - Volumul 4, Partea 2

Dating sider vurdore

dating sider vurdore

Horul lui Toder Temelie i a lui Gavrilit fi. It Fey, Vasilie Temelie, az Stefan Pilaf glotnii iscaal. I Marele postelnic Panainte Vlasto capata danie in Bacesti de la razesfi Temelieiti pentru un bine ce le-a fost facut postelnicul, fara sa-1 numeasca: plata de bir, plata de cag, sau alte dating sider vurdore.

Bem-vindo(a) ao Scribd!

Amintim cd in plicul de acte dating sider vurdore BAcestilor, din care noi am publicat pand acum ro, am gasit un suret de pe cel mai vechiu ispisoc domnesc ce posedd casa sfdritului Spiridon, i anume documentul din Noemb.

In diplomatica internd suretul nostru a slujit de a stabili inrudirea lui Iuga al II. Onciul, care confundase pe Iuga din cu Iuga Coriatovici din Asupra datei dating sider vurdore uric, d.

Xenopol socoate ca trebue cetit Noembrie 28, avnd ca bazd. Dar in Februarie ii domnia Alexandru Vodd, fratele lui Iuga, si nu :tim pn acum cd domnia lui Alexandru Vodd rO fi fost intreruptd prin revenirea in scaun a fratelui ski luga, ci cd el a avut o domnie h gata 0 continua pAnd cdtrd : Dar chiar asa luind socoteala Indictionuluica rdstimp de 15 aniaplicat la suma globald a anilornu numai la anii de la Hristosvedem ca lui Ii conrespunde indictionul 8, intru cat in se cuprind cicluri de indi tioane a 15 ani i ne ramne tocmai restul de 8.

Asa cred eu, ca a socout chacul Iatco, cand a adaugat cd lui Cerbung partea 4 corespunde indictionul 8, inlru cat to Pascalie nicairea nu se face distinctiunea anilor not de la i lanuarie ori 1 Septembrie, ci se iau ani integrali, cum cetim si in Psalt. Satul de azi Beicestii, langa care s'a intemeiat targusor, in si mai apoi spitalul Epitropiei, purta in vechime numele de Baicaufi rum!

Bogdan Doc. Mai din vechiii se zi:ea satul lui Baico Rmicoga cetit i redat rail de tAlmAcitorul suretului nostru satul Pancova" i drumul Pancovii".

  1. (Documente Slavo-Române) - Volumul 4, Partea 2
  2. ORONT a.
  3. Fundatii Detalii de Constructii Radu Papae
  4. I u las vIlo
  5. Он ведь даже не знал, что она задействовала «Следопыта».
  6.  - Стратмор практически выгнал Чатрукьяна за то, что тот скрупулезно выполняет свои обязанности.

In uricul sail din Mart 3 intareste lui Condrea Grecul satul Giurgestii de pe Staynic eumparat cu 8o zloti de la Coste si Stan fli lui Jurjea cum si moara de pe Stavnic la capAtul poenii din sus. In Ice de Baicauti, forma de cancelarie slavona. Uricul aflator in pachetul Bacestilor sub No. Din hotarele date, cu toate lipiurde din Voda in traducere, aratAcl se mergea spre satul Baicov" si drumul Baicov" dar ca pe nici until din cele 2 sate nu le stapanea itaico".

Cine era Tiban? Iuga Voda spune cA. Porecla de Tiban ne aratA nu atAla un slav-rusneac ori leahci un moldovan neao.

Încărcat de

De s'gur ca nu putem vede t In Tiban radacina din interjectia 11,Na, march", in vorba : Alba, haitA", ,4ib5 cane" kii pe care Cihac o crede ca e ungurescul csibe de unde serbul. Deci Tiban ar insemna Caprescu". Tiban de la 6go8 avu doul fete : Marina si Ileana.

dating sider vurdore

Marina are 2 copii, pe Toma si Sorita. Bogdan, o. Ispisoace si Zapise Vol. Bogdan o.

Uploaded by

Sorita din traia Inca incaci In acel an, Mart 12,- adicl dupa 44 ani ea 1st imparte mosia sa dating sider vurdore satul Hovraesti In trei parti la ficiorii ei : Lazar, Fetia i Anusca Ispisoace i Zapise I.

Stapanirea in Baicesti a trebuit s curga pe 4 batrani, de oare ce stapanii din sint cei 4 ficiori a lui Petre Brudur. StApanirea lor a curs linistita la urmasii cumparatorilor dincaci nu mai gAsim alt act de trecerea proprietatii de cit In lunie io r6or dupa ani, dupa 3 generatii de stapani, and vedem c din neamul lui Olog i anume Balan, Nastasia Si Tudura, vind cu 6o taleri partea lor din Bacesti lui Toader aprodul din Marmureani. Ispisoace si Zapise 1.

dating sider vurdore

Marturii cari atesta vanzarea sunt din satele megiese BAcestilor : Gh. Deci in sect. Razesii continua de a-si stApani mosia neintrerupt i un alt act de trecerea proprietatii intalnim abia in April 14 cand Dorofteia Dating on- line social capata de la domnul Gh. Stefan Voda intarire daniei ce a facut nepotului ei, lui Dumitrasco uricarul In satele Marmureni i Bacesti pe Barlazel.

Dupa 7 ani gasim ea se judecA un proces pentru o moara i niste case din Bacesti pre Barlazel intre ficiorii Leontesli i ai lui Gavnil Lungul, rastramosul d-lui P. Carp de azi.

dating sider vurdore

Gavril Lungul are de fleior pe Carp Lungul, care a www. Iorga Doc. VII, 2, In ce imprejurari s'a scos la iveall uricut lui Iuga Voda?

(Documente Slavo-Române) - Volumul 4, Partea 2 | PDF

In nici un act de pomtnt, vanzari, par, nu se scoate uricul lui Iuga Voda din Abia in hotarnica radicala -de Barbu Tarsoreanu vornic de poarta se aduce uricul in cer- cetare si un talmaciu imtin iscusit face traducere, e dia- corn! Miron, care scrie suretele din plicul Baceslilor, cu asa de multe lipsuri si greseli In cetire. Originalut era in mina diaconultu lonita Cotan, i sunt sigur cA se va fi afland i azi in satul Bacesti in manile urmasilor diaconului Cotan dinori la razesii din Vovriesti.

Nu rare s nt cazurile unde divanul se ia dupa urice vechl i discurca Coate sfezile de hotara dupa vechi urice de sute de ani flra a ii se fi perimat valoarea.

dating sider vurdore

Voda Ijkilant in buiurchul salt din 20 Marlie dating sider vurdore zice urmatoarele, vorbind de uricul lui Iuga Voda. InIrAnd insumi domnie me In cercetare pricinei si a scrisorilor de imbe partil. Iar boerii de divan C. Bats log, lancu Razu log.

Informații document

Bals vornic si Vasile Costachl vornic in anaforaoa lor sta. Si dispun ca stada pentru hotara intre Tibanesti si Armaseni sa se reguleze dupa acest ispisoc : De la judecata sau hotArAt ca tustrele hotarnicile aceste a lui Chesco uricarul sa. In mijlocul movirei piatra", cum pre largu arata acelasi ispisoc. Deci dupa ce acum sau ivit ispisocul acesta la mana rzesilor, care prea foarte lamurit arata hotarale despartitoare Intre Tibanesti si Intre Armaseni, singuri ei cunoscand drep:ele mosii Armasenilor i gresala bAtranilor cari au facutu ei atunce la hotaratur a K vcului cuvant nu liau mai ramas ; i find ca din graiul acestuia ispisoc movila sapala ace ce zic acum gdunoasa, sa cunoate a fi coltu hotar desparlitoriu a patru mov:i anum e Tibanestii i Armasenii.

Fundatii Detalii de Constructii Radu Papae | PDF

Drept acea dating sider vurdore dreptate ce sau cunoscut am giudecat ca rAzAsii de Tibanes-ti sa aiba a stapani mosie lor Tibanevlii Intocmai dupa chiu, semnele acelui ispisoc a lor ce au de la luga Voda.

Iar judecarea dovezilor aduse pe teren Inaintea bui Bar bul Tart:oreanul vornicul de poar0, dupa aratarile ispisocului merit toata atentia, Intru eat se sprijina pe un document.

5 Best Italian Dating Sites [Some are surprising!]

Drept aceia si eu masurand din movila sapata alature cu Hodorenii i par In dating drummers treilea movila care -desparte Tibanestii de Hodoreni, si de Soholet sau aflat o st'ajeni, iar de la movila aceasta scriind hrisovul in kos peste vale la vesnica movila, i de acolo peste paraul Sohuletului la zavoiul cel vesnic, apoi malul In gos la par" si am mersu inpreun cu razasii de am masurat din movila alature cu Soholetul si cu Vovriestii si par unde scrie ca au fost parul, si sau aflat ir6o stanjeni, adica stanjeni din movila si pan in mijlocul unei vaiugi, In capul rachului Japchiestilor, i sfanjeni de acolo i pana in capul unui pisc raturtd, ce sau prepus de catra toti ca acela ar fi ve6nica moviI, ce o arata hrisovul i stan- jeni din piscul acesta i par peste paraul Sohaetului, stanjeni de acolo pe mal In kos si pan la cotitura, caci paitul nu sau gasit, iar de aice macar ca hrisovul scrie ,peste parau pe din gos de Igreste la zavoiul cel vesnic.

Drept aceia masurand de la dating sider vurdore drept peste paraul Garbovatului pe la zavoiul cel veenic si pan la gura paraului Vovriestilor de unde scrie hrisovul ca sa Incepe hotarul sau gasit stanjeni, dupa aceasta am www.