24 Aprilie – Izvorul Tămăduirii, sărbătoare foarte mare, cruce cu roșu în Calendarul Ortodox

Orb datând din constanța

Ei vin la biserică pentru a lua parte la slujba de sfinţire a apei, cunoscută şi sub numele de Aghiasma Mică.

Izvorul Tămăduirii este sărbătoarea care are loc în vinerea din Săptămâna Luminată, prima săptămână după Învierea Domnului.

Cel mai căutat Izvor al Tămăduirii din judeţul Constanţa este la Dervent. La mănăstirea din sud-vestul Dobrogei, oamenii vin în pelerinaj ca să-şi afle sănătatea şi răspunsul la zbuciumul sufletesc. Ei cred că odată sorbind apa vie şi curată de la mănăstire, liniştea se va pogorî asupra spiritului şi trupului lor încercat.

orb datând din constanța

În apropiere de Dervent se află Peştera Sfântului Apostol Andrei, patronul spiritual al românilor, cel care a adus creştinismul pe meleagurile noastre. Tradiţia spune că atunci când Sfântul a ajuns aici, în această zonă nu exista apă.

orb datând din constanța

Orb datând din constanța a lovit cu toiagul în stâncă şi a izvorât apa şi se păstrează Izvorul Sfântului Apostol Andrei ca mărturie până în zilele noastre, nesecând niciodată. Sărbătoarea este închinată Maicii Domnului şi arată rolul Fecioarei Maria în mântuirea oamenilor.

Numele vine de la minunile săvârşite la un izvor din apropierea Constantinopolului.

orb datând din constanța

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii datează de la jumătatea primului mileniu creştin. Credinţa spune că Leon cel Mareînainte de a deveni împăratul Bizanţului, se plimba prin pădurea de lângă Constantinopol, când a întâlnit un bătrân orb care i-a cerut apă.

La sfatul Maicii Domnului, Leon a găsit un izvor şi l-a ajutat bătrânul să bea apă, apoi l-a spălat pe ochi.

Bloc în construcție în Constanța, zona Trocadero

Acesta îşi recapătă vederea, mulţumindu-i Maicii Domnului care i-a ghidat într-acolo. Maica Domnului este considerată izvorul lui Hristos, cel care a spălat omenirea de păcate.

  • Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale şi specifice postului: Condiţii generale a au cetăţenia română şi domiciliul în România; b cunosc limba română, scris şi vorbit; c au vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d au capacitate deplină de exerciţiu; e au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului; g nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  • Constanţa e oraşul oprit în timp.
  • Walnut creek biblioteca de viteză dating

La izvorul cu apă vie, care nu seacă niciodată, găsesc alinare şi tămăduirea suflete şi trupuri lovite de boală. Să ne bucurăm deci!

  • Un an mai târziu, la Constanța a fost descoperit un excepțional tezaur arheologic.
  • WhatsApp Techirghiol este un oraş din judeţul Constanța, cunoscut pentru tratamentele balneare pe care le oferă lacul cu acelaşi nume.
  • Dating op hoog nivelau