Aplicația De Bani Reali A Cazinoului Online – Joc live cu aparate de slot gratuite

Permiteți- mi să vă trag site- ul de dating, Discuție Utilizator:Niordan

Cheile sunt importante şi valoroase. Cei mai mulţi dintre noi purtăm cheile în buzunare sau în portmoneu oriunde mergem. Alte chei sunt nu numai importante şi valoroase; ele sunt preţioase, puternice şi invizibile! Ele au semnificaţie eternă. Ele sunt cheile preoţiei.

Acele chei se referă la dreptul de a prezida asupra autorităţii preoţiei în numele Domnului Isus Hristos. Cheile dau dreptul de a prezida asupra unei organizaţii locale a Bisericii, cum ar fi un ţăruş, o episcopie sau o ramură, o misiune sau un district, un cvorum al preoţiei sau un templu. Cheile sunt conferite prin aşezarea mâinilor de către o persoană care deţine autoritatea adevărată, autoritate care este recunoscută de Biserică.

Preşedintele Bisericii — Apostolul senior — prezidează asupra întregii Bisericii şi este singura persoană pe pământ care deţine toate cheile în plenitudinea lor. Când unei persoane îi sunt date cheile, ea nu primeşte o preoţie suplimentară. Ceea ce are este dreptul de a conduce munca preoţiei.

Pregătire şi permisiune Pentru a sluji bine, o persoană care este deţinător al preoţiei sfinte are nevoie atât de pregătire, cât şi de permisiune.

Alegeți un spațiu de lucru bun

Îmi permiteţi să vă relatez o experienţă personală? Înainte de chemarea mea în Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, am lucrat ca medic şi chirurg. Am obţinut două licenţe în medicină. Calificarea mea de a fi medic fusese certificată de două grupuri de experţi.

Cum intri în Facebook Dating, opțiunea care te ajută să-ți găsești jumătatea

Acea pregătire îndelungată necesitase mulţi ani totuşi doar educaţia nu mi-a permis să servesc publicul. De ce? Deoarece aveam nevoie de o permisiune legală.

dating dating olsztyn

Aceasta putea fi acordată doar de autorităţile guvernamentale de stat şi de colegiul de conducere al spitalelor în care doream să lucrez. După ce oficialităţile care deţineau autoritatea respectivă mi-au acordat o licenţă şi o permisiune, am putut să am grijă de pacienţii care aveau nevoie de o alinare a suferinţelor lor prin intervenţii chirurgicale. După ce administratorii legali şi-au exercitat cheile lor, am putut să îndeplinesc serviciul pentru care mă pregătisem. În schimb, eu eram responsabil faţă de cei care mi-au acordat aceste privilegii.

Mi se cerea să respect condiţiile etice şi morale şi să nu abuzez niciodată de puterea care mi-a fost încredinţată.

Exact cum paşii importanţi de pregătire şi permisiune aparţin medicinii şi altor profesiuniei sunt, asociaţi, de asemenea, cu slujirea preoţiei. Cei care deţin Preoţia aaronică şi a lui Melhisedec — au autoritatea de a îndeplini slujirea preoţiei. Ca reprezentanţi ai Domnului, ei au dreptul de a realiza rânduieli sacre ale Evangheliei.

dating online ltd

Cheile autorizează realizarea acelei slujiri. Există, de asemenea, o deosebire între autoritatea preoţiei şi puterea permiteți- mi să vă trag site- ul de dating.

Când cineva este rânduit într-un oficiu al preoţiei, i se acordă autoritate. Dar puterea vine prin exercitarea acestei autorităţi în neprihănire.

Pregătirea lor ei o realizează devenind ei înşişi demni şi învăţând şi practicând îndatoririle şi doctrinele preoţiei.

De ce au importanţă aceste lucruri? De ce este atât de importantă puterea de a acţiona în numele lui Dumnezeu? De ce este important ca deţinătorii preoţiei să se pregătească să slujească având putere? Pentru că preoţia este de importanţă eternă. De preoţie beneficiază fiecare bărbat, fiecare femeie şi copil care trăieşte acum, care a trăit şi care va mai trăi pe pământ. Cei care deţin preoţia trebuie să se pregătească pentru a face ca binecuvântările preoţiei să fie repede disponibile tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Cei care deţin cheile preoţiei trebuie să înţeleagă să folosească aceste chei cu înţelepciune şi neprihănire. Prima perioadă: Zilele din vechime. Autoritatea preoţiei a fost cunoscută în vechime, chiar înainte de crearea pământului.

Avraam a fost unul dintre noi. Astfel, chemările noastre de a deţine sfânta preoţie au fost prevestite chiar înainte ca noi să ne naştem.

25 de ani de întâlnire de 25 de ani

În timpul slujirii Sale pe pământ, Isus a conferit preoţia celor doisprezece apostoli ai Săi şi a revelat principiul cheilor preoţiei. Acolo, sub îndrumarea Domnului, cheile preoţiei au fost conferite acestor apostoli de către Moise şi de Ilie cunoscut, de asemenea, ca Elias. Chiar înainte ca apostolii din vechime să-şi încheie munca lor, a început apostazia.

S-a întâmplat, aşa cum a fost profetizat, când învăţăturile oamenilor care aveau cheile au fost respinse şi rânduielile sacre au fost profanate.

Restaurarea cheilor preoţiei este unul dintre multele miracole ale acestei dispensaţii a plenitudinii timpurilor.

Cum vă putem fi de ajutor?

Mai târziu, Domnul le-a spus lui Joseph şi Oliver despre alţii cărora anumite chei ale preoţiei le fuseseră încredinţate.

La fel cum s-a făcut şi pentru alţii înaintea mea, toate cheile preoţiei mi-au fost conferite. Ca orice membru al Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, eu deţin toate cheile preoţiei restaurate în aceste zile din urmă, dar unele chei nu sunt folosite decât dacă sunt date directive precise de către Apostolul cel mai în vârstă sau după moartea lui.

Noi toţi, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, simţim greutatea responsabilităţii şi poverile adevărului veşnic. Permiteţi-mi să ilustrez. Să presupunem că aveţi cheile unui lucru valoros în viaţa dumneavoastră — un vehicul, o casă sau un instrument grozav.

Pregătire şi permisiune

Dacă împrumutaţi acele chei altuia, cu intenţia ca acesta să folosească bunul dumneavoastră, aveţi internet dating intro obligaţii. Dumneavoastră, ca persoană care împrumutaţi, aveţi o responsabilitate faţă de succesul celui pe care l-aţi împrumutat.

Aşa că, îl învăţaţi şi îl instruiţi în mod adecvat pentru a-l proteja şi, în acelaşi timp, pentru a vă proteja bunul dumneavoastră valoros. Cel care a primit împrumutul are, de asemenea, obligaţii. El trebuie să cunoască legile care se aplică şi să se supună lor, să aibă grijă de proprietatea dumneavoastră şi să vă raporteze cât de bine a folosit-o. Aceleaşi concepte se aplică şi cheilor preoţiei.

xxx hindi porn

Preşedinţii de templu, preşedinţii de misiune, preşedinţii de ţăruş, preşedinţii de district, episcopii, preşedinţii de ramură şi preşedinţii cvorumurilor deţin cheile preşedinţiei. Cheile lor controlează puterea unităţii lor din Biserică. Pentru ca misiunea Bisericii să fie împlinită, acei conducători nu doar cheamă şi eliberează, ci ei, de asemenea, îi instruiesc şi îi trag la răspundere pe cei pe care îi cheamă. Astfel, membrii care primesc rânduiri la preoţie sau chemări să slujească în Biserică au obligaţia să se supună şi să fie răspunzători.

Fiecare cvorum al preoţiei are un preşedinte, fie că este un cvorum al diaconilor, al învăţătorilor, al preoţilor, al vârstnicilor sau al înalţilor preoţi.

Fiecare preşedinte deţine cheile autorităţii. Activităţile şi ocaziile cvorumului de slujire sunt autorizate de preşedintele care deţine acele chei. Cu toate că un preşedinte de cvorum deţine chei, consilierii blind dating rating nu le deţin. Preşedinţii organizaţiilor auxiliare nu deţin chei. Consilierii şi preşedinţii organizaţiilor auxiliare slujesc pe bază de numiri primite de la o persoană care deţine chei şi care, la rândul ei, a delegat autoritatea fiecăruia dintre ei pentru a acţiona.

Când cineva este eliberat din chemarea sa în preoţie, dacă au fost conferite chei, acele chei sunt retrase pentru a fi date prin autoritate corectă noului conducător. De exemplu, când este eliberat un episcop, rânduirea lui la preoţie în oficiul de episcop rămâne, dar cheile preoţiei pentru a sluji ca episcop al episcopiei sunt conferite noului episcop.

Loialitatea este, de asemenea, vitală pentru a primi putere în propria preoţie. Loialitatea faţă de cel care deţine cheile de a chema şi de a elibera va favoriza unitatea, iar unitatea este esenţială pentru succes. Permiteți- mi să vă trag site- ul de dating lucru nu este greu de înţeles. Acelaşi avertisment se aplică şi în activitatea lumească. Dacă cineva conduce automobilul altuia cu nepăsare, în viitor proprietarul va refuza, probabil, să-i mai dea permisiunea de a-l folosi.

La fel este şi cu autoritatea preoţiei.

evenimentul cu amănuntul cu amănuntul dubrovnik

Noi ştim, cu umilinţă, că fiecare dintre noi a fost prerânduit de la crearea lumii pentru responsabilitatea pe care o are acum. Mă rog ca noi să le putem folosi cu înţelepciune şi cu exactitate astfel cum ar dori Domnul să procedăm.

dating în vernon bc

Joseph F. Smithpag. Vezi Russell M. Informaţiile despre cheile preoţiei sunt rezumate în Church Handbook of Instructions, Book 2: Priesthood and Auxiliary Leaderspag.

Aplicația De Bani Reali A Cazinoului Online – Joc live cu aparate de slot gratuite

Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Youngpag. Vezi Avraam Vezi Teachings of the Prophet Joseph Smith, pag. McConkie, 3 vol. Vezi Doctrines of Salvation,